Sunday, September 18, 2016

48. HIDUP BERPASANGAN

Biasanya sesuatu itu memerlukan pasangan kerana jika dilakukan berseorangan atau satu pihak maka pincang atau kuranglah kekuatannya.

Sepasang kaki dapat berjalan atau berlari dengan baik berbanding dengan satu kaki. Lahirnya zuriat makhluk kerana mereka berpasangan. Begitulah kekuatan yang anda boleh lakukan andainya dilakukan dengan cara berpasangan.

Sebuah pasukan atau organisasi tidak akan menjadi kuat atau cemerlang sekiranya tiada pasangan dan dalam konteks ini pasangannya ialah antara pemimpin atau ketua dengan anak buah atau pekerja mereka.

Seorang pemimpin yang bagus tidak akan menjadi kuat jika tidak dibantu oleh anak buahnya yang bagus; dan begitulah juga jika anak buahnya cemerlang tidak akan menjadi maju oraganisasinya jika para pemimpin mereka tidak cemerlang.


No comments:

Post a Comment