Saturday, September 17, 2016

33. SENTIASA BERSYUKUR

Bersyukur sangat dituntut oleh Allah dan masyarakat. Ia adalah sebagai tanda terima kasih seseorang kepada Allah kerana telah berjaya mendapat sesuatu yang dingininya. Bersyukur tidak seharusnya terbatas kepada sesuatu yang berjaya dicapai atau dperolehi semata-mata tetapi perlu juga dilihat kepada kegagalan atau dalam keadaan biasa iaitu tidak dalam situasi yang menginginkan sesuatu. Bersyukur mempunyai beberapa tahap atau golongan iaitu:

a) Tak Mahu Bersyukur

Golongan ini sangat buruk sifatnya dan tidak disukai oleh Allah. Ia tidak mahu bersyukur dengan apa yang ia dapat dan sentiasa merasakan tidak cukup dengan apa yang diperolehi.

b) Bersyukur Apabila Berhasil

Golongan ini hanya beryukur setelah apa yang mereka hajati dapat diperolehi. Selagi tidak berjaya selagi itulah tidak akan bersyukur. Baginya buat apa beryukur kalau sesuatu yang dikehendaki tidak berhasil. Anda akan tergolong sebagai orang yang tidak baik pekerti sekiranya anda berada di tahap ini.

c) Sentiasa Bersyukur

Golongan ini sangat disenangi oleh Allah kerana sentiasa bersyukur dengan apa yang diterimanya setelah berusaha. Anda tetap bersyukur walaupun hasilnya baik atau kurang, rendah atau tinggi dan banyak atau sedikit. Bagi anda, kejayaan tidak semestinya pencapaian tetapi nikmat yang dianugerah Tuhan seperti mampu melihat, bergerak, bercakap, sihat dan berfikiran waras juga merupakan hasil pencapaian yang tidak ternilai. Allah akan menambahkan rezeki kepada anda jika anda sentiasa bersyukur.

Allah swt berfirman:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memaklumkan, 'Jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambahkan nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat Allah) maka sesungguhnya azabKu amat pedih'." (Ibrahim: 7)

Justeru itu, anda hendaklah berada pada tahap yang ketiga agar anda adalah tergolong di kalangan orang yang akan ditambahkan nikmat dan rahmat oleh Allah.

No comments:

Post a Comment