Saturday, September 17, 2016

31. HENDAKLAH ATAU HENDAK

Perkataan hendaklah dan hendak seringkali digunakan oleh seseorang sama ada ketika berbual, berbincang, berceramah, berucap, berkhutbah, bermesyuarat, berlakon dan berkomunikasi. Walaupun nampak sama tetapi ia memberi maksud yang berlainan dan di samping itu ia juga memberi kesan yang berbeza.

Hendaklah lebih kepada menyuruh, mengarah atau memaksa. Contohnya, anda hendaklah mengerjakan solat, membaca buku, mematuhi disiplin, berjimat-cermat, menjaga kesihatan dan menjauhi maksiat. Ini menyebabkan anda tidak mampu melakukan perkara tersebut dengan kepuasan yang tinggi kerana anda merasakan seolah-olah dipaksa dan bukan dengan kerelaan hati anda.

Berbeza pula dengan hendak. Apabila anda hendak bererti anda mahu membuat sesuatu seperti anda mahu membaca buku, menjaga kesihatan, melakukan senaman, berpuasa, solat berjemaah, menjaga kualiti, membuat kebajikan dan belajar memasak. Ini menyebabkan anda sentiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh melakukannya kerana anda sendiri yang hendak atau  mahu. Apabila anda melakukan sesuatu atas dasar anda sendiri yang mahu sudah tentu anda akan merasakan tahap kepuasan yang tinggi. 

Oleh itu jika anda hendak melakukan sesuatu dengan lebih baik dan berkesan anda perlu merubah cara berfikir daripada anda hendaklah kepada anda hendak atau mahu.

No comments:

Post a Comment