Saturday, September 17, 2016

30. SETIAP DETIK, PATAH DAN LANGKAH

Setiap detik, patah dan langkah anda hendaklah yang baik dan betul. Jika anda perhatikan dalam kehidupan seharian  anda pasti akan menempuh ketiga-tiga elemen tersebut. Setiap detik dikaitkan dengan niat, setiap patah dikaitkan dengan kata-kata dan setiap langkah dikaitkan dengan perbuatan. Ianya merupakan rutin harian anda.

Untuk menjadikan diri anda lebih baik adalah tidak cukup setakat dengan niat sahaja kerana kata-kata dan perbuatan adalah penting. Begitu juga jika setakat niat dan kata-kata saja tanpa perbuatan juga tidak mencukupi. Jadi bagi melengkapkan rutin harian yang berguna ialah anda hendaklah memastikan setiap detik, setiap kata dan setiap langkah anda adalah betul. Berikut ialah contoh mengenai elemen-elemen itu:

a) Setiap Detik

Niat anda hendaklah sentiasa baik, betul dan benar pada setiap masa tidak kira siapa diri anda. Jangan sekali anda membenarkan fikiran dan hati anda untuk berniat tidak baik atau jahat kepada diri anda atau orang lain. Katakan kepada diri anda, "Aku akan sentiasa mempunyai niat yang baik dan sebarang niat yang jahat akan aku hapuskan dengan menggantikannya dengan niat yang baik." 

b) Setiap Patah

Anda hendaklah sentiasa memastikan apa yang anda perkatakan adalah kata-kata yang baik dan berguna. Hindarkan daripada berkata perkara-perkara yang tidak baik seperti berbohong, perkara yang tidak berfaedah, mengata, mengumpat, menfitnah, memaki dan mencarut kerana ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada diri anda dan masyarakat.

c) Setiap langkah

Langkah yang sentiasa baik bererti segala perbuatan, tindakan, tingkah laku dan gerak geri anda hendaklah betul. Janganlah anda melakukan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri, memukul, merompak, tidak berintegriti dan  membuat maksiat kerana ia akan merugi dan memudaratkan diri anda. Pastikan setiap langkah atau perbuatan adalah ke arah kebaikan bukannya keburukan atau kejahatan.

No comments:

Post a Comment