Friday, September 16, 2016

24. MENGIKUT ARUS

Apabila kita bekerja pasti akan berlaku sesuatu perubahan yang dilakukan oleh pihak pengurusan dalam sesebuah organisasi. Arus perubahan yang dibawa oleh mereka adalah bertujuan untuk menjadikan organisasi itu lebih baik dari sebelumnya. Bagaimanapun tidak semua perubahan yang dilakukan itu akan disenangi oleh semua pekerja. Ada yang menerima, ada yang menentang, dan ada yang berada di tengah-tengah.

Berdasarkan kepada tujuan pengurusan yang ingin membawa kebaikan kepada jabatan adalah tidak rugi jika kita menyokong perubahan tersebut. Bahkan dengan sokongan yang padu, organisasi akan dapat mencapai matlamat dengan lebih cepat.

Jika kita menentang perubahan atau melawan arus mungkin akan menjejaskan atau melambatkan pencapaian matlamat organisasi. Jika keuntungan yang tinggi hendak dicapai sudah tentu bukan sahaja organisasi akan mengalami kerugian bahkan juga pekerja itu sendiri. Mengikut arus bukan bererti kita menjadi “yes man” tetapi kita mahu memberi kerjasama dan menyokong perubahan yang dibawa bagi tujuan mempertingkatkan kualiti dan produktiviti organisasi serta menaikkan nama dan imej organisasi.

Sekiranya perubahan yang dibawa itu berjaya tentulah pihak pengurusan akan berterima kasih kepada pekerja yang menyokong perubahan tersebut dan bagi yang menentang pula biasanya akan dilihat sebagai orang yang ‘anti-establishment’ dan ia mungkin akan ketinggalan dalam kerjayanya.

No comments:

Post a Comment