Friday, September 16, 2016

22. MENGEJAR KEBAHAGIAAN

Manusia secara umumnya ingin mencapai kehidupan yang bahagia. Jadi apakah elemen penting yang terkandung dalam kebahagiaan. Pertama ialah kesihatan. Ia amat penting kerana jika seseorang itu tidak sihat seperti sakit kronik misalnya sakit jantung, barah atau struk ia pasti merasakan dirinya tidak bahagia. Setiap orang pasti inginkan dirinya sihat. Mereka sanggup menghabiskan wang yang banyak untuk menjadikan dirinya sihat.

Kedua ialah selamat. Keselamatan seseorang amat penting. Kita memiliki rumah kerana ingin selamat daripada terdedah kepada ancaman sama ada manusia atau binatang. Seseorang pasti akan terasa gelisah dan risau sekiranya ia mengetahui dirinya tidak selamat misalnya ada orang yang hendak melakukan sesuatu yang tidak diingini ke atas dirinya.

Ketiga ialah kesenangan. Kesenangan termasuk memiliki wang dan harta. Manusia berusaha mencari kekayaan kerana melaluinya ia dapat memperoleh sesuatu yang diidamkan seperti rumah, kereta atau hiasan diri. Tanpa memiliki sesuatu seseorang itu akan merasakan dirinya tidak bahagia.

Sebagai rumusannya kebahagiaan adalah menjadi idaman setiap insan dan ia perlu diperolehi melalui elemen kesihatan, keselamatan dan kesenangan.

No comments:

Post a Comment