Friday, September 16, 2016

20. SENTIASA BETUL

Dalam menjalani kehidupan biarlah kita menjadi orang yang mengamalkan perkara-perkara yang betul. Kalau kita sentiasa betul dalam apa jua tindakan tentulah kita menjadi lebih bahagia dan juga orang yang berada di keliling kita juga akan merasa senang. Berikut adalah beberapa tips untuk mengamal perkara yang betul.

Pertama, ketika bangun dari tidur. Sebaik saja bangun dari tidur fikirkan apa yang hendak dilakukan pada hari ini bermula dari pagi hinggalah ke malam. Beritahu diri sendiri bahawa hari ini aku tidak mahu melakukan perkara yang dilarang oleh agama atau undang-undang. Misalnya aku tidak mahu mengumpat, fitnah, mengata, menipu atau lepak. Fikirkan untuk membuat perkara-perkara yang baik.

Kedua, pada waktu tengah hari. Ketika tengah hari kita harus menilai tindakan-tindakan yang telah kita lakukan. Jika terdapat perkara yang bercanggah dengan perancangan dibuat maka hendaklah diperbetulkan pada waktu tengah hari hingga malam.

Ketiga, ketika waktu hendak tidur. Semasa hendak tidur kita hendaklah menilai semula segala tindakan yang kita lakukan dari pagi hinggalah malam. Jika semuanya adalah betul kita hendaklah melakukan pada keesokan hari pula dan begitulah pada hari berikutnya. Akan tetapi jika tindakan yang kita lakukan ada yang tidak betul eloklah kita perbetulkan.
Amalkan sentiasa membuat betul dan jika diamalkan setiap masa sesungguhnya akan menjadikan hidup kita lebih cemerlang dan bahagia serta akan disenangi oleh Tuhan dan orang lain.

No comments:

Post a Comment